Skupština LAG-a „Podravina“ prihvatila lokalnu razvojnu strategiju LAG-a za 2013. i 2014. godinu

Skupština LAG-a „PODRAVINA“ održala je jučer, 26. veljače 2013. godine u društvenom domu u Kalinovcu prvu redovitu i izvještajnu sjednicu LAG-a. Sjednici je predsjedao predsjednik LAG-a, načelnik Općine Kalinovac Branko Sobota.

Skupština je na početku donijela Odluku o statutarnoj izmjeni Statuta LAG-a „PODRAVINA“ obzirom da su nakon Osnivačke skupštine koja je održana 15. listopada 2012. LAG-u pristupile četiri nove općine: Peteranec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Đelekovec. Tako područje LAG-a sada obuhvaća 16 jedinica lokalne samouprave naše županije i to Grad Đurđevac, Općinu Drnje, Općinu Đelekovec, Općinu Ferdinandovac, Općinu Gola, Općinu Hlebine, Općinu Kalinovac, Općinu Kloštar Podravski, Općinu Koprivnički Bregi, Općinu Koprivnički Ivanec, Općinu Molve, Općinu Novigrad Podravski, Općinu Novo Virje, Općinu Peteranec, Općinu Podravske Sesvete i Općinu Virje.

Razmatrano je izvješće o radu LAG-a za 2012. godinu i Plan rada i financijskog poslovanja za 2013. godinu. Za voditelja LAG-a imenovan je pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj Grada Đurđevca Martin Mahović koji će taj posao obavljati volonterski.

Skupština je razmatrala i nacrt Lokalne razvojne strategije LAG-a „PODRAVINA“ koja je jedan od osnovnih preduvjeta za prijavu LAG-a na natječaj za Mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ unutar IPARD programa, koji će prema najavama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi biti otvoren od 01. ožujka do 01. travnja 2013. godine.

Koordinator izrade Lokalne razvojne strategije bila je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. Na pripremi strategije bila je angažirana i radna grupa u kojoj su bili predstavnici PORE, LAG-a, Koprivničko-križevačke županije, Poljoprivredno-savjetodavne službe, Visokog gospodarskog učilišta, te predstavnici civilnog, javnog i gospodarskog sektora. Nacrt strategije i dinamiku izrade prezentirala je voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje u PORI, Tihana Kraljić. Tijekom studenoga održano je devet radionica s predstavnicima civilnog, javnog i gospodarskog sektora na kojima je sudjelovalo više od 150 sudionika. Na radionicama se raspravljalo o prednostima, slabostima, prilikama i prijetnjama (SWOT analiza) LAG-a, zatim o viziji, ciljevima i mjerama koje će se provoditi u narednom razdoblju. Ciljevi i mjere u strategiji usklađene su s osima ruralnog razvoja, s Županijskom razvojnom strategijom i s IPARD programom. Članovi Skupštine su nakon kraće rasprave jednoglasno usvojili strategiju.

Skupštini su nazočili Milica Fuček, predsjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije koja je ujedno i članica LAG-a i Upravnog odbora LAG-a, Darko Sobota, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije, Denis Maksić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam u Koprivničko-križevačkoj županiji te Melita Birčić, ravnateljica PORE.

Ravnateljica:
Melita Birčić, v.r.