Sjednica Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici

U ponedjeljak, 22. rujna održana je sjednica Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici, a glavna je tema bila afirmacija romske nacionalne manjine.

Na početku sjednice načelnik Policijske uprave Koprivničko-križevačke Darko Rep dao je kratki pregled sigurnosnog stanja PU Koprivničko-križevačke tijekom tekuće godine s usporedbom na prethodne godine. Načelnik Rep istaknuo je kako je zabilježen pad općeg kriminaliteta u odnosu na ukupan kriminalitet sa 48 posto (koliki je bio prošle godine) na 46 posto.

Policijski službenici Maja Vrbek i Dražen Magdić prezentirali su sigurnosno stanje i problematiku u svezi osoba romske nacionalnosti na području policijske postaje Koprivnica s potrebom aktivnog uključivanja svih članova Vijeća u rješavanje iste. Poseban naglasak stavljen je na projekt „Dan kao san“ kojim se nastoji postići socijalna integracija i afirmacija Roma s obzirom da na području Koprivnice živi oko četiristo, a na području Đurđevca šesto pripadnika romske nacionalne manjine. Prema njihovom mišljenju stanje bi se znatno poboljšalo ako bi policija odlazila u romska naselja. Dobra praksa pokazala se u Đurđevcu gdje kontakt policajac redovito obilazi naselja te direktno komunicira sa pripadnicima nacionalne manjine istaknuo je načelnik Policijske uprave Đurđevac Krunoslav Karas. Dodali su kako je potrebno uključivanje svih institucija kako bi se pronašao što bolji model integracije Roma u zajednicu.

U ime romske nacionalne manjine prisutnima su se obratili saborski zastupnik Veljko Kajtazi i županijski predstavnik romske nacionalne manjine te predsjednik udruge „Korak po korak“ Franjo Horvat. Zastupnik Kajtazi izrazio je zadovoljstvo smanjenjem kaznenih djela na području Koprivničko-križevačke županije i istaknuo kako je trenutno izrazito važno legalizirati sve bespravno sagrađene objekte. Predstavnik Horvat pohvalio je suradnju sa Županijom jer se aktivno uključila u rješavanje pitanje nacionalne manjine nakon čega je potaknuo raspravu o zapošljavanju romskih pomagača u školama.

Predsjednik vijeća, župan Darko Koren naglasio je kako je „činjenica da su se napravili neki koraci prema naprijed, ali svejedno treba poraditi na tome da se podigne standard života, u ovom slučaju romske nacionalne manjine“. Dodao je da je „potrebno promicati važnost obrazovanja Roma koje će doprinijeti samoj zajednici, njihovim obiteljima i njima samima“.

Zamjenik župana Ivan Pal osvrnuo se na romske pomagače u nastavi i istaknuo kako te osobe uvelike pomažu učiteljicama jer većina romske djece ne priča hrvatski. Zaključio je kako je romski pomagač, pomagač svima, a ne samo Romima iako će oni imati najviše koristi. Prema njegovim riječima, ne radi se o velikom broju ljudi (četiri ili pet u cijeloj Županiji), a da bi to dobro funkcioniralo potrebno je da ti ljudi budu stalno zaposleni ljudi u školi. Dobar je primjer Općina Novigrad Podravski koja u stalnom radnom odnosu ima jednog romskog pomagača.

 Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.