Sjednica Upravnog vijeća ŽUC-a – lani obnovljeno 16 dionica cesta

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u četvrtak, 28. travnja, održana je 4. sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste (ŽUC). Članovi Upravnog vijeća su raspravljali o ostvarenju godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta te financijskog plana za 2010. godinu.

Direktor ŽUC-a Krešimir Janach je kazao da su lanjski prihodi utrošeni za radove redovnog održavanja cesta (ljetno i zimsko održavanje, signalizacija, košnja, odvodnja, sanacije), ali i za obnovu kolnika na 16 različitih dionica u dužini od preko 10 km. Zajedničkim ulaganjem s općinama Sokolovac, Rasinja i Peteranec izvršena je modernizacija preko 8 km cesta, a takav način rada očekuje se i dalje.

Financijski plan je ostvaren u iznosu od 42,4 milijuna kuna, pri čemu je svakako značajno da je ŽUC sva sredstva od registracije vozila (preko stanica za tehnički pregled vozila) dobio na vrijeme, kao i sredstva iz goriva preko Hrvatskih cesta. Od ukupnog prihoda 32,6 milijuna kuna je direktno uloženo u održavanje a ostalo za otplatu kredita, vodnu naknadu, rashode za osoblje i druge materijalne troškove.

Zamjenik župana i predsjednik Upravnog vijeća ŽUC-a Darko Sobota je nakon sastanka kazao da su članovi Upravnog vijeća informirani i o radovima koji su se obavili u ovoj godini. „Na početku godine se radilo na zimskom održavanju, nakon čega je uslijedila sanacija oštećenih cesta od djelovanja zime, uklanjanje raslinja u cestovnom pojasu, iskop cestovnih jaraka i navoz šljunka na ceste, a asfaltirano je i 1000 m ceste na dionici Sigetec – Komatnica. Informirali smo članove Upravnog vijeća i o pripremnim radovima na županijskim i lokalnim cestama, kao i o budućim zajedničkim radovima sa Hrvatskim cestama, od koji su najvažniji rotor na raskrižju Starogradske i zaobilaznice u Koprivnici i izgradnja treće prometne trake na usponu Velika Mučna – Sokolovac.“ kazao je Sobota.