Seminar u organizaciji Županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga i HSK

U organizaciji Hrvatskog sabora kulture i Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, prošlog vikenda u Domu kulture u Đurđevcu, održan je seminar – radionica: „Od ideje do predstave“. Domaćini seminara bili su članovi Gradskog kazališta Đurđevac.

Radionica – seminar „Od ideje do predstave“ bavila se putovima nastanka predstave: kako pitanjima režije, glume, tako i dramaturgije, te vizualnog identiteta izvedbe. Tematizirala je odnos zajednice i kazališta, odnosno na koji način stvaranje predstave pozitivno utječe na užu i širu zajednicu.

Voditeljica seminara bila je doc.dr.sc. Dubravka Crnojević – Carić, diplomirana glumica, redateljica i teatrologinja koja je odigrala više od sedamdeset glavnih i velikih uloga, režirala dvadesetak predstava za odrasle i za djecu, te višestruko nagrađivana za svoj umjetnički rad.

Najzanimljiviji dio radionice bile su same vježbe za glumce: vježbe improvizacije, disanja, vježbe artikulacije, energetske vježbe, vježbe osjećaja prostora, vježbe imaginacije, osjetilnog i emotivnog pamćenja te vježbe oslobađanja od treme.

Na seminaru je sudjelovalo petnaest voditelja i glumaca iz naše Županije iz šest Udruga: Gradsko kazalište Đurđevac, Udruga Tomislav Franjić-Kalinovac, Glumišna družina Virje, dramska sekcija Ludens teatra iz Koprivnice, Opojski zvon iz Rasinje , te dramska skupina HKUD-a Frankopan iz Ferdinandovca. Uz članove iz naše Županije, sudjelovalo je i osamnaest voditelja iz drugih Županija.

Na kraju ovog dvodnevnog seminara-radionice sve polaznike je pozdravila zamjenica gradonačelnika grada Đurđevca Kristina Benko Markovica, zaželjela im puno uspjeha u daljnjem radu i stvaranju novih predstava te im uz pomoć voditeljice seminara uručila potvrde o sudjelovanju.

Tajnica ZKUU
Zrinka Roksandić