Seminar tradicijskih glazbala

U skladu s programom rada i aktivnostima, županijska Zajednice kulturno-umjetničkih udruga nastavila je sa stručnim osposobljavanjem svojih članica.

U suradnji sa Zvjezdanom Draganićem, polaznikom Hrvatske škole folklora i tradicijskih glazbala u Osnovnoj školi „Đuro Ester „ u Koprivnici od 21. do 22. veljače 2015. godine održan je seminar za svirače tradicijskih glazbala.
Cilj ovog seminara, koji je započet prošle godine i kontinuirano će se nastaviti, prvenstveno je naučiti mlađe naraštaje svirati ove instrumente ali i sačuvati od zaborava sva tradicijska glazbala, posebice iz našeg kraja.
Seminaru su prisustvovali članovi Kulturno-umjetničkih udruga iz naše Županije koji su imali priliku naučiti nešto o načinu izrade instrumenata, vrsti instrumenata i tehnikama sviranja gajdi, duda, diplica, dvojnica, sluškinje i tambure samice.
Zadnji dan seminara, nakon vrlo uspješne prezentacije naučenog sviranja, predsjednica ZKUU Nada Šešić polaznicima je uručila potvrde o sudjelovanju.

Zrinka Roksandić,
Tajnica ZKUU KKŽ