Sazvana 19. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 19. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 15. lipnja 2020. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u DOMU MLADIH u Koprivnici, Ulice hrvatske državnosti 10.

 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu,
 2. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa 1082: Međunarodna suradnja za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 3. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 4. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko- križevačke županije za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 5. Razmatranje Izvješća o radu Županijske koordinacije za ljudska prava za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 6. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,
 7. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,
 8. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Vodno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,
 9. Razmatranje Izvješća o ruralnom razvoju na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini, s prijedlogom Zaključka,
 10. Razmatranje Izvješća o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko- križevačke županije u 2019. godini, s prijedlogom Zaključka,
 11. Razmatranje Izvješća o prirodnim nepogodama u 2019. godini na području Koprivničko- križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,
 12. Razmatranje Izvješća o provedbi „Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.“ za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 13. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 01. 01. 2019. – 31. 12. 2019. godine, s prijedlogom Zaključka,
 14. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2019. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu,
 15. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 16. Razmatranje Izvješća Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 17. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, za period 1.1. 2019. do 31. 12. 2019. godine, s prijedlogom Zaključka,
 19. Razmatranje Izvješća o radu i godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2019. godinu s prijedlogom Zaključka,
 20. Razmatranje Izvješća o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2019. godinu s prijedlogom Zaključka:
  1. Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,
  2. Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
  3. Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
  4. Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,
  5. Ljekarni Koprivnica,
  6. Ljekarne Križevci,
 21. Razmatranje Izvješća o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama u 2019. godini, s prijedlogom Zaključka,
 22. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 23. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa odgoja, obrazovanja, kulture i drugih interesa građana za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 24. Razmatranje Izvješća o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 25. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 26. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti sporta u 2019. godini, s prijedlogom Zaključka,
 27. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti tehničke kulture u 2019. godini, s prijedlogom Zaključka,
 28. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 29. Razmatranje Izvješća o stipendiranju i kreditiranju studenata s područja Koprivničko- križevačke županije za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 30. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije,
 31. Donošenje Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Koprivničko- križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.,
 32. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko- križevačke županije,
 33. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnine u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije društvu s ograničenom odgovornošću „Piškornica“ d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske,
 34. Donošenje Akcijskog plana energetske učinkovitosti Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2020.-2022. godine,
 35. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina Osnovne škole Molve,
 36. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunska zaliha za siječanj 2020., s prijedlogom Zaključka,
 37. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete vidjeti OVDJE.