Savjet za sigurnost prometa na cestama održao 30. sjednicu

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u petak 12. prosinca 2014. godine održana je 30. sjednica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije. Sjednici su prisustvovali predsjednik Savjeta Stjepan Peršin te članovi Mirela Škvorc, Policijska uprava Koprivnica, Ivanka Vusić, Policijska uprava Koprivnica, Đuro Žličar, Auto moto klub Križevci, Stjepan Marković, Hrvatske ceste d.o.o.,član, Dragutin Guzalić, Županijska uprava za ceste, Stjepan Behin, stručni suradnik za promet i poslove zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije, član, Boris Dušić, Auto klub Koprivnica, Vedran Janković te Tomislav Teskera, stručni savjetnik u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju.
Sjednicu je otvorio predsjednik Savjeta Stjepan Peršin koji je pozdravio sve prisutne i predložio dnevni red koji se odnosio na prihvaćanje Zapisnika s 29. sjednice Savjeta, Informacija o radu Savjeta u 2014. godini te prihvaćanje Programa rada i Financijskog plana Savjeta za 2015. godinu koji je jednoglasno prihvaćen. Predsjednik Peršin istaknuo je djelovanje Auto klubova u osposobljavanju učenika petih razreda osnovnih škola Županije kroz akciju „Sigurno u prometu“, koju provode Auto klubovi.
Spomenuta je i akcija „Vidi i klikni“ koja je provedena u suradnji s Policijskom upravom i djecom vrtićke dobi.
Članica Savjeta Škvorc istaknula je natjecanje djece s poteškoćama u razvoju Koprivničko-križevačke, Bjelovarske, Virovitičke i Zagrebačke županije, u znanju i sudjelovanju u prometu na cestama, koji je financijski podržao Savjet dok je članica Vusić navela prezentaciju o pravilnom korištenju auto sjedalica.
Ravnatelj Guzalić govorio je o akcijama Županijske uprave cesta na županijskim cestama i njihovom trenutnom stanju, te je napomenuo da je ŽUC financirao nabavku krijesnica za učenike prvih razreda osnovnih škola. Naglasio je kako su autobusna stajališta na kojima izlaze i ulaze učenici osnovnih škola, neuređena, neoznačena i vrlo opasna. Istaknuo je izgradnju novog mosta kod Cubinca, koji je imao za posljedicu veliko opterećenje obilaznih županijskih cesta i potrebu popravka istih. Prikazao je 2014. godinu kao vrlo tešku zbog mnogobrojnih popravaka na cestama, uzrokovanih obilnim kišama.
Na sjednici su dotaknute i teme koje se odnose na izradu tehničke dokumentacije na dvije lokacije u Križevcima (Koprivnička ulica i Smičiklasova), šest dionica (od kojih dvije nisu još započete), čime će se u potpunosti izvršiti Program na državnim cestama na području Županije. U 2014. godini uloženo je oko 44 milijuna kuna za radove na državnim cestama te je time znatno poboljšana sigurnost. Raspravljalo se o načinu kandidiranja pojedinih projekata financiranih od strane europskih fondova, te o odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji se odnosi na rad zimske službe.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.