Savjet mladih održao radionicu

U utorak, 29. travnja Savjet mladih Koprivničko-križevačke županije održao je radionicu na kojoj je predstavljen prvi prijedlog županijskog programa djelovanja za mlade u razdoblju od 2014. do 2017. godine. Na radionici su sudjelovali djelatnici obrazovnih, socijalnih i zdravstvenih ustanova, zavoda za zapošljavanje i županijske razvojne agencije te članovi gradskih savjeta mladih, a prijedlog programa izložio je predsjednik Savjeta Dario Car. U sedam tematskih cjelina (obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna zaštita i uključivanje, zdravlje i zdravstvena zaštita, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura i mladi, mladi u europskom i globalnom okruženju, volonterske aktivnosti) obuhvaćene su mjere koje bi se trebale provesti u narednom razdoblju, a odnose se na rad mladih i s mladima. Sudionici radionice dali su svoje sugestije, prijedloge i kritike s ciljem što kvalitetnije pripreme ovog programa.

Odsjek za komunikacije i protokol