Savez DND Hrvatske otvorio Javni poziv za dodjelu nagrade „Emil Paravina“ za postignuća djece

U cilju poticanja djece da se aktivno zalažu za svoja prava, Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske objavio je Javni poziv za dodjelu nagrade „Emil Paravina“ za postignuća djece na području aktivne dječje participacije i dječjih prava. Prijave su otvorene do 20. studenog 2021. godine, a mogu se prijaviti sva djeca osnovnoškolskog uzrasta od 7 do 15 godina starosne dobi, i to individualno ili skupno.

Javnim pozivom i dodjeljivanjem nagrada nastoji se  poticati djecu na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice i uključivanje u procese odlučivanja, osnažiti ih da postanu nositelji društvenih promjena, a ponajprije da zastupaju jednaka prava i mogućnosti. Stoga, nagrada „Emil Paravina“ dodjeljivat će se za kontinuirano promicanje i zalaganje za dječja prava; doprinos razvijanju dječje participacije u lokalnoj zajednici, na nacionalnom i EU nivou; poticanje interkulturalnih vrijednosti te prava djece na različitost bez obzira na spol, nacionalnost, rasu, jezik, kulturu i socijalni status; građenje suradnje i partnerstva između djece i odraslih.

Na Javni poziv može se prijaviti dijete-pojedinac ili skupina djece kroz obrazac „Prijava na Javni poziv za nagradu Emil Paravina“ i vlastoručno potpisanim obrascem „Suglasnost zakonskog zastupnika/ce“, te prijavu uputiti na adresu:

 Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske

Amruševa 10 /IV

ZAGREB 10 000

(s naznakom: za Nagradu „Emil Paravina“).

Potrebni obrasci se nalaze u privitku, kao i detalji Javnog poziva za dodjelu nagrade „Emil Paravina“. Prijavu kandidature može podnijeti dijete osobno uz suglasnost roditelja ili skrbnika, lokalno Društvo „Naša djeca“,  Dječje vijeće u gradu/općini, Dječji forum pri Društvu „Naša djeca“ ili školi, osnovna škola za učenika-pojedinca ili skupinu učenika, razred, nastavnici te prijatelji ili roditelji.

Više informacija možete pronaći i na službenoj web stranici Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske na sljedećoj poveznici: https://savez-dnd.hr/nagrada-emil-paravina-za-postignuca-djece-na-podrucju-aktivne-djecje-participacije-i-djecjih-prava/.

Služba ureda župana