Sastao se županijski Odbor za dodjelu javnih priznanja

U utorak, 9. prosinca u prostorijama Županije održana je 4. sjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije. Potpredsjednica Verica Rupčić uvodno je pozdravila članove Odbora, nakon čega je pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Marina Horvat Pavlic upoznala prisutne članove o proceduri vezanoj uz objavu Javnog poziva za dodjelu javnih priznanja.
Nakon uvodnog dijela, uslijedilo je donošenje Zaključka o objavi javnog poziva za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije koji je jednoglasno prihvaćen.
Tekst poziva dostavit će se svim gradonačelnicima i općinskim načelnicima s područja Županije i predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, a objaviti će se u tiskanim lokalnim medijima te radijskim emisijama.
Rok za dostavu prijedloga je zaključno sa 15. siječnjom 2015. godine.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol