Sastanak zajedničkog monitoring odbora za provedbu IPA-prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska

U Kaposvaru 3. veljače 2009. godine održan je sastanak Zajedničkog monitoring odbora u kojem sudjeluje Koprivničko-križevačka županija sa svojim članom mr. sc. Vladimirom Šadekom, a sastanku su prisustvovale i ravnateljica PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja Melita Birčić te tajnica Županijskog savjeta za europske integracije Vesna Pribeg.

Zajednički monitoring odbor zadužen je za nadzor pravilne provedbe IPA- prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska za programsko razdoblje 2007-2013 godine.

Svoju nadzornu ulogu ostvaruje određivanjem aktivnosti i kriterija koji se financiraju iz prekograničnog programa, monitoringom postignutog napretka u postizanju određenih ciljeva prekograničnog programa, kontrolom i odobravanjem godišnjih izvješća o provedbi programa, a zadužen je i za odobravanje postupka za pokretanje javnih natječaja i cjelokupnu proceduru odabira projekata po raspisanim natječajima.

U Programu prekogranične suradnje temeljem analize situacije i SWOT analize utvrđena su dva glavna prioriteta prekogranične suradnje i to:

  • Prioritet 1. Održivi razvoj i razvoj turizma,
  • Prioritet 2. Razvoj gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih kapaciteta.

            Za provedbu prekogranične suradnje predviđa se izdvajanje sredstava iz IPA programa za 2007-2009. godinu u svoti 19.307.299 EUR ovim sredstvima priključiti će se i sredstva koja će izdvojiti Republika Hrvatska i Republika Mađarska, te će ukupni fond raspoloživih sredstava za projekte biti znatno veći nakon potpisivanja financijskih sporazuma dviju država.

Sredstava EU za financiranje projekata izdvajati će se u maksimalnom iznosu od 85% ukupne vrijenosti projekta a preostali dio od 15% morati će osigurati sami prijavitelji projekata.

 Kako je Koprivničko-križevačkoj županiji cilj jačati održivi razvoj i razvijati gospodarsku suradnju u Proračunu za 2009. godinu osigurana su sredstva za provedbu projekata prekogranične suradnje sa Republikom Mađarskom.