Sastanak sa predsjednikom Upravnog odbora CEI-a

Župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal u petak, 11. prosinca u županijskoj upravi održali su sastanak s predsjednikom Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Borisom Draženovićem i voditeljem JPP projekta Vedranom Vucelićem.

Tema sastanka bio je dogovor oko daljnjih aktivnosti u projektu „Koprivničko-križevačka županija-škole“ koji obuhvaća: izgradnju nove školske zgrade Obrtničke škole Koprivnica i pripadajuće sportske dvorane, dogradnju zgrade Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, dogradnju zgrade Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, dogradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Kalnik, dogradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Sveti Petar Orehovec, dogradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno te izgradnju škole i školske sportske dvorane Osnovne škole Koprivnički Ivanec.

CEI zagovara proaktivnu politiku prema projektima odnosno njihovo objedinjavanje u visokoj fazi realizacije, a ukupna vrijednost projekata je 200.000.000,00 kuna.

Na sastanku je zaključeno kako je upravo zajednički sastanak Županije, CEI-a i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ključan čimbenik u nastavku provođenju projekata.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.