Sastanak s predstavnicima Lovačkog društva „Sveti Hubert“

Izmjena granica zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/101 – „Križevci“ bila je tema današnjeg sastanka župana Darka Korena i zamjenika župana Darka Sobote s predstavnicima Lovačkog društva „Sveti Hubert“. Tom je prilikom, župan istaknuo kako od njega i od Koprivničko-križevačke županije imaju punu podršku u svom radu.

Na sastanku se raspravljalo o fazi donošenja Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/101 – „Križevci“ te su predstavnici Lovačkog društva Sveti Hubert, kao još aktualnog lovozakupnika navedenog lovišta obaviješteni da je Odluka o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/101 – „Križevci“ još u siječnju poslana u Ministarstvo poljoprivrede na prethodnu suglasnost sukladno Zakonu o lovstvu. Kako Ugovor o zakupu navedenog lovišta prestaje sa 31. ožujkom ove godine sve do donošenja Odluke o izmjenama od strane Županijske skupštine nakon dobivene suglasnosti Ministarstva, koju Županija do danas nije zaprimila, sukladno Zakonu, lovište će se dati na čuvanje Lovačkom savezu Koprivničko-križevačke županije do završetka procesa sklapanja novog Ugovora o zakupu.

Sastanku su prisustvovali pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac, viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i elementarne nepogode Snježana Babok Grgić, Milan Podhraški, Dragutin Bermanec i Dragan Stručić.

Služba ureda župana