Sastanak Radne grupe za izradu Županijske razvojne strategije

U prostorijama Koprivničko–križevačke županije, PORA–Razvojna agencija Podravine i Prigorja održala je u utorak, 17. lipnja sastanak Radne grupe za izradu i izvještavanje o provedbi Županijske razvojne strategije 2014.-2020.

Naglasak radnog sastanka bio je na nacrtu Analize stanja od 2. lipnja 2014. godine, a prezentirala ga je voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje Tihana Kraljić. Posebno je naglasila da još uvijek nije donesen novi Zakon o regionalnom razvoju, pripadajući pravilnici i uredbe, te da nije izrađena Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prema riječima Kraljić, „Analiza stanja ima posebnu važnost, a prijedlog je da se ovaj dokument usvoji od strane Županijskog partnerskog vijeća i da ga jedinice lokalne samouprave koriste u izradi svojih strateških dokumenata“. Sastanku su prisustvovali i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović te voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Ana List. Dogovoreno je da će članovi Radne grupe svoje primjedbe i prijedloge dostaviti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja u pismenom obliku do 20. lipnja 2014. godine.

Na kraju svojeg izlaganja, voditeljica Kraljić je članove Radne grupe upoznala sa planom aktivnosti vezanih za izradu Županijske razvojne strategije 2014.-2020. te je dogovoreno da će se sljedeći sastanak održati 3. srpnja na temu SWOT ANALIZA.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.