Sastanak projektnih timova u okviru provedbe projekata Centra za socijalnu skrb Đurđevac

U prostorijama Centra za socijalnu skrb Đurđevac u ponedjeljak 6 rujna 2021. održan je sastanak projektnih timova u okviru provedbe dvaju projekata kojih je nositelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac. Ugovor za projekt pod nazivom „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“ vrijednosti 6.626.036,85 kuna potpisan je u kolovozu prošle godine,  a 1. srpnja 2021. godine potpisan je ugovor za drugi projekt pod nazivom  „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ vrijedan 1.736.990,30 kuna. Kao i u prvom, partneri u drugom projektu  također su Grad Đurđevac i Koprivničko-križevačka županija.

U sklopu prvog projekta predviđena je izgradnja novog objekta iza postojeće zgrade na adresi Gajeva 6 u Đurđevcu i njegovo opremanje te nabava kombi putničkog vozila za prijevoz korisnika. Uz Centar za socijalnu skrb Đurđevac koji bi gornju etažu koristio za svoje programe i aktivnosti, prostor (donju etažu) bi za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu školske dobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi koristio i Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje. Radovi na izgradnji objekta započeli su sredinom kolovoza ove godine, izvodi ih građevinska tvrtka GT Jura d.o.o., a njihov završetak predviđen je za sredinu sljedeće godine.

Opći cilj drugog projekta, koji se nadovezuje na prvi i može se svrstati u tzv. soft projekt,  podrška je procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. Aktivnostima u sklopu projekta namjeravaju se obuhvatiti sljedeće skupine: djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, trudnice i roditelji s djecom do godine dana života djeteta, odrasle osobe s invaliditetom, članovi obitelji i udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina te starije osobe. Specifični ciljevi odnosno svrha drugog projekta smanjenje je broja korisnika usluga smještaja, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima spomenutih skupina i podizanje svijesti javnosti, što se, između ostalog, namjerava postići održavanjem okruglih stolova, edukativnih radionica, ciljanih edukacija te izradom promotivnih materijala. Drugim projektom financirat će se troškovi rada dva socijalna radnika, psihologa i administratora projekta. Ravnatelj Centra Daniel Rupić upoznao je nazočne na sastanku s troje novozaposlenih osoba u sklopu projekta.

Na sastanku se analiziralo situaciju u pogledu pojedinih projektnih aktivnosti, raspravljalo o načinima i mogućnostima otklanjanja prepreka koji koče dinamiku njihove realizacije.

Predstavnica PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Maja Belković Došen, koja pruža stručnu pomoć u provedbi projekata, nazočnima je pojasnila određena administrativna pitanja i dileme vezane za evidentiranje i izvještavanje.

„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda“

 „Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Koprivničko-križevačke županije“.

 

 Služba ureda župana