Sastanak projektnih timova u okviru provedbe dvaju projekata usmjerenih na razvijanje i jačanje socijalnih usluga na đurđevačkom području

U četvrtak 3. veljače 2022. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Đurđevac, koji je i njihov nositelj, održan je sastanak projektnih timova u okviru provedbe dvaju projekata („Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“ vrijednosti 6.626.036,85 kuna i „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ vrijednosti 1.736.990,30 kuna) financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda, a  usmjerenih na razvijanje i jačanje socijalnih usluga na đurđevačkom području.

Na sastanku su analizirane projektne aktivnosti i zaključeno je da se one provode prema planu i uglavnom u zadanim vremenskim okvirima. Poteškoće na koje se nailazi u realizaciji projekata, a koje su vezane i  za izvršenje nepredviđenih radova i produženje roka za radove, nisu ocijenjene nesavladivim.

S predstavnicama PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Majom Belković Došen i Vedranom Pobi, koje pružaju stručnu pomoć u provedbi projekata, razmatrana su i određena administrativna pitanja vezana uz evidentiranje i izvještavanje.

Sudionici sastanka razgovarali su i o planovima za naredno razdoblje te su raspoređene zadaće u pogledu budućih aktivnosti. Razmatrani su mogući termini održavanja Početne konferencije, a kao onaj najpogodniji ocijenjen je onaj oko 15. ožujka 2022. i uz obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada.

 

 

 

 

„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda“

 „Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Koprivničko-križevačke županije“.

 

Služba ureda župana