Sastanak projektnih partnera u okviru projekta „Ruka pomoći“

U prostorijama PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja održan je peti sastanak projektnih partnera u okviru provedbe projekta „Ruka pomoći“.

Glavna tema sastanka bile su provedene projektne aktivnosti u proteklom razdoblju pa je tako nabavljena zaštitna odjeća, bicikli i kosilice za gerontodomaćice kao i info pult koji će Klub za starije „Mariška“ koristiti za promociju ovog projekta. Dogovoreni su i detalji oko pripreme kvartalnog izvješća, obaveza prijavitelja i projektnih partnera te rok za dostavu dokumentacije, a raspravljalo se i o odobrenim Zahtjevima za naknadu sredstava i o odobrenim troškovima u okviru istih.

Valja napomenuti da je prijavitelj projekta „Ruka pomoći“ Klub za starije osobe „Mariška” dok su projektni partneri Koprivničko-križevačka županija, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja te Gradsko društvo Crvenog križa Križevci. Projekt traje 14 mjeseci, točnije do 20. studenog ove godine, a ukupna vrijednost mu je 1.318.913,16 kuna te je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je doprinijeti razvoju socijalnih usluga na području Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana

ruka_pomoci_logo