Sastanak predstavnika županijskih turističkih agencija sa djelatnicima županijske Turističke zajednice

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u četvrtak, 12. veljače održan je radni sastanak predstavnika turističkih agencija s područja Koprivničko-križevačke županije i zaposlenika županijske Turističke zajednice. Nakon prezentacije prijedloga teksta Javnog poziva za subvencioniranje dolazaka turista u našu Županiju, predstavnici turističkih agencija upoznali su djelatnike županijske Turističke zajednice sa turističkim kretanjima u 2014. godini kao i planovima za 2015. godinu. Pohvalili su i podržali inicijativu županijske Turističke zajednice što će im biti dodatni stimulans za dovođenje organiziranih grupa turista. Raspravljalo se o pred i post sezonskim destinacijama (PPS) te javnom pozivu koji će uslijediti za kandidiranje novih PPS destinacija. Jedna od tema bila je i osnivanje županijske organizacije turističkih vodiča te proglašavanje štićenih gradskih područja. Županijski turistički djelatnici pozvali su predstavnike turističkih agencija na bolju suradnju u 2015. godini s naglaskom da je potrebna komunikacija u oba smjera. Usuglašeni tekst javnog poziva o subvencioniranju dolazaka turista uputit će se na usvajanje Turističkom vijeću TZ Koprivničko-križevačke županije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.