Sastanak predstavnika općina i gradova s područja „Panonskog bazena“, na čijem teritoriju INA vrši eksploataciju mineralnih sirovina

U saborskoj proceduri se nalazi novi Zakon o ugljikovodicima, te je u prijedlogu ovog Zakona predviđena i izmjena dosadašnjeg načina obračuna i isplate rente za eksploataciju mineralnih sirovina. Kako na području „Panonskog bazena“ INA vrši eksploataciju, te time pobrojane općine i gradovi, ali i županije, ostvaruju značajne proračunske prihode, održat će se  sastanak na kojem će se raspravljati o spomenutom zakonskom prijedlogu, te zauzeti stavove vezene uz isti.

Ovaj tematski sastanak održat će se u srijedu 10. srpnja 2013. u 10,00 sati, u Koprivnici u prostorijama Koprivničko-križevačke županije (A. Nemčića 5, soba 28/I).