Sastanak o zajedničkim međunarodnim aktivnostima Udruge „Bolje sutra“ i Županije

Zamjenik župana Ivan Pal primio je u četvrtak 20. kolovoza predsjednicu Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice Mariju Mraz. Tema sastanka bile su međunarodne aktivnosti u kojima Udruga i Županija surađuju, pa je sastanku prisustvovao i voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i europske fondove Vladimir Šadek.
Udruga je tijekom lipnja 2015. organizirala manifestaciju „CroSloAus Zajedno za bolje“, koja je provedena uz financijsku podršku Saveza Alpe Jadran i Županije. Marija Mraz prezentirala je taj događaj koji je u Koprivnici okupio brojne osobe u nepovoljnom položaju, za koji je Udruga primila pohvale sudionika i partnera iz Slovenije i Austrije. Udruga je uz podršku Županije sudjelovala i na sajmu Inclusia koje je ove godine održan u Klagenfurtu.
Istaknuto je kako uz posredovanje Županije i druge udruge sudjeluju u projektima uz sufinanciranje Saveza Alpe Jadran: vinogradari – Zlatna vina, slikari – Srce naive, folklor – U bakinom krilu i Iz bakine škrinje, LAG Podravina – LEADER LAG, a priprema se i projekt u kojem će sudjelovati županijski vatrogasci. Cilj je što veća uključenost organizacija iz Koprivničko-križevačke županije u projektima sufinanciranima iz Saveza Alpe Jadran, pa je zato ove godine otvoren i javni poziv preko kojeg Županija sufinancira projekte udrugama koje uspješno apliciraju projekte prema Saveza. I Udruga „Bolje sutra“ je na ovaj način ostvarila financijska sredstva od strane Županije, na čemu se Marija Mraz zahvalila.
Trenutno se na razini Saveza Alpe Jadran priprema politička deklaracija za demografske promjene u ruralnom području regija članica Saveza, pa se razgovaralo i o mogućnostima uvrštavanja odredaba koje su vezane uz poboljšanje položaja osoba s invaliditetom.
Na sastanku je također istaknuta obostrana želju i za daljnjom suradnjom i zajedničkim sudjelovanjem u budućim međunarodnim i EU projektima.

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove