Sastanak o arbitraži granica otvorenih lovišta dviju županija

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak predstavnika stručne komisije za zajednička lovišta Koprivničko-križevačke županije (predsjednik Krešimir Krapinec, članovi: Darko Markač i Snježana Babok Grgić) sa predstavnicima stručne komisije za zajednička lovišta Bjelovarsko-bilogorske županije (predsjednik: Zlatko Salaj, članovi: Slaven Ernjak, Mato Kovačević i Josip Antolić) i predstavnicima stručne komisije Ministarstva (predsjednik: Ivica Francetić, članovi: Marko Tomljanović i Mario Modrić).
Sastanak je održan u svrhu dogovora oko povratka dijela teritorija Koprivničko-križevačke županije, koji je Bjelovarsko-bilogorska županija, a bez suglasnosti Koprivničko-križevačke županije pripojila zajedničkom otvorenom lovištu VII/104 – „Mosti-Zdelja“.
Riječ je o cca 260 ha lovišta koja bi se pripojila zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/102 – „Đurđevac 1“. Na sastanku su obje stručne komisije za zajednička lovišta dale svoje prijedloge na razmatranje, te je dogovoreno da će nakon obilaska terena, kako bi se dobila jasnija slika o kojem se teritoriju radi i gdje je moguće odrediti granicu lovišta sukladno Zakonu o lovstvu, Stručne komisije još jednom održati sastanak te zajednički prijedlog poslati komisiji Ministarstva.
Ukoliko Komisije do rujna ne pošalju svoj zajednički prijedlog Ministarstvo će sukladno Zakonu donijeti konačnu arbitražnu odluku.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.