Sastanak na temu redovne obrane od poplava na području Općina

U srijedu, 9. rujna u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak kojem su prisustvovali zamjenici župana Darko Sobota i Ivan Pal, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijan Štimac, stručni suradnik za promet i poslove zaštite spašavanja Stjepan Behin, voditelj Vodogospodarske ispostave Đurđevac „Bistra“ Josip Fuček te načelnici Općina Drnje, Đelekovec, Hlebine, Legrad, Molve, Peteranec, Rasinja i Sokolovac.

Glavna tema sastanka bila je redovna obrana od poplava na području Općina te utvrđivanje mikrolokacija na kojima su vlasnici postupili suprotno Zakonu o vodama. Osim mjera obrane od poplave koju poduzimaju Hrvatske vode na vodotocima pod njihovom nadležnošću, utvrđeno je zabranjeno postupanje vlasnika i drugih posjednika poljoprivrednog zemljišta koje su aktivnim radnjama promijenili ili zatrpali kanale kojima prirodno protječe ili otječe površinska voda s njihovog zemljišta na štetu susjednog zemljišta.

Razgovaralo se o planu žurnih radnji na prokopavanju kanala te pokretanju postupaka komunalnih redara donošenjem Rješenja i po potrebi postupaka zapisničkog utvrđivanja stanja od strane vodopravnog inspektora.

Navedeno je kako je na prijavu komunalnog redara poplavljenih područja pozvan vodopravni inspektor koji je izdao rješenje da se zatrpani kanal vrati u prvobitno stanje.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.