Sastanak Kulturnog vijeća

U utorak, 26. veljače održan je sastanak Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije. Pod predsjedanjem Hrvoja Petrića na sastanku su se razmatrali kriteriji za vrednovanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi te su dane informacije o pristiglim prijedlozima programa javnih potreba u kulturi Županije. Na sastanku je dogovoreno da će se krenuti u analizu pristiglih prijedloga po kriterijima utvrđenim na jučerašnjem sastanku. Osim više savjetnice za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport Vesne Peršić Kovač sastanku su prisustvovali i Ljiljana Vugrinec, Edita Janković Hapavel, Mario Kolar i Igor Brkić.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Pavlek, v. r.