Sastalo se Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u ponedjeljak, 20. rujna, sastalo se županijsko Kulturno vijeće. Vesna Peršić Kovač stručna savjetnica za kulturu, znanost, sport i tehničku kulturu iznijela je informacije o realizaciji projekata s područja kulture za prvih devet mjeseci 2010. godine te obavijestila članove o primljenim zahtjevima za sufinanciranje projekata iz područja kulture. Radi se o projektima koji nisu bili prijavljeni na poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu.

Članovi Vijeća dali su prijedlog da se svi predlagatelji jave na natječaj za slijedeću godinu. Utvrđen je i tekst poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu. Objava tog poziva očekuje se krajem rujna u sredstvima javnog priopćavanja te na web stranici Koprivničko-križevačke županije.