Sastala se Županijska koordinacija za ljudska prava

Predsjednik Županijske koordinacije za ljudska prava zamjenik župana Ivan Pal sazvao je sjednicu Županijske koordinacije za ljudska prava koja je održana 14. siječnja u prostorijama Županije. Sjednici su se odazvali svi članovi, a jedna od točaka dnevnog reda bila je utvrđivanje prijedloga za javno priznanje Koprivničko – križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“.
Županijska koordinacija za ljudska prava je zaprimila jedan prijedlog za spomenuto priznanje te je kao ovlašteni predlagač jednoglasno donijela Odluku o upućivanju prijedloga Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko – križevačke županije.
Članovi Koordinacije raspravljali su i o prijedlozima aktivnosti za naredno razdoblje te dogovorili sljedeću sjednicu koja će se održati početkom veljače.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.