Sanira se uspon Kamenik i klizište kod Hudovljana

Na sastanku u prostorima Županije u utorak, 8. studenog, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krešimir Janach izvijestio je zamjenika župana i predsjednika Upravnog vijeća ŽUC-a Darka Sobotu o radovima koje ta tvrtka trenutno provodi.

Najprije se razgovaralo o radovima na sanaciji kolnika koji se izvode na cesti Sokolovac – Mala Mučna. Tamo se na usponu Kamenik novim asfaltnim zastorom saniraju velika oštećenja asfaltnog kolnika u dužini 500 metara. Ova sanacija i ponovno uređen sustav odvodnje oborinskih voda koji je također izveden značajno će povećati sigurnost odvijanja prometa, a zimskoj službi omogućiti efikasno čišćenje tog opasnog  uspona.

Bilo je riječi i o klizištima koja se povremeno pojavljuju na cestovnoj mreži u Koprivničko-križevačkoj županiji. Tako su sada nakon Apatovca aktivna dva klizišta u Općini Sokolovac, od kojih se jedno trenutno sanira. Radi se o prometnici kod naselja Hudovljani na županijskoj cesti Koprivnica – Bjelovar, čije se klizište sanira izgradnjom potpornog zida u dužini od 46 metara. Ovdje je izvršeno polaganje drenažnih cijevi a trenutno se vrši oblaganje pokosa betonskim elementima, nakon čega slijedi konačno uređenje cestovne grabe. Prema planu radovi će biti završeni kroz sedam dana.