Sanacija većih oštećenja na cestama u Koprivničkim Bregima, Novom Virju, Grkinama i Molvama

Prema planu Županijske uprave za ceste izvršeni su radovi na sanaciji većih oštećenja na cestama u Koprivničkim Bregima, Novom Virju, Grkinama i Molvama. U subotu su završeni radovi na obnovi kolnika u Kalinovcu u vrijednosti oko 600 000 tisuća kuna, gdje Općina  Kalinovac sudjeluje sa pola iznosa.

Ravnatelj ŽUC-a: Krešimir Janach