Samostanu Kćeri Božje ljubavi dodijeljena sredstava

Župan Darko Koren i njegovi suradnici u četvrtak su, 15. svibnja posjetili samostan Kćeri Božje ljubavi u Križevcima. Razlog posjetu bilo je uručivanje zaključka o sufinanciranju građevinskih radova na zgradi samostana sv. Anđela čuvara u Križevcima.

Prema rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu – Programska djelatnost u kulturi samostanu Kćeri Božje ljubavi dodijeljena su sredstva u visini od 30.000 kuna.

U sklopu samostana djelovat će vrtić za pedesetoro djece o kojima će brinuti jedanaest sestara koje žive u samostanu, na čelu s predstojnicom Karmelom Andrašić. Cjelokupna građevina planira se koristiti u vjerskom, socijalnom i predškolskom pastoralnom djelovanju.