Sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Koprivničko-križevačke županije

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK organizira sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Koprivničko-križevačke županije. Akcija “Prateći list” namijenjena je poljoprivrednim gospodarstvima koja trebaju prateći list kao dokaz da otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodare na Zakonom propisani način.

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB

 

Datum Mjesto Vrijeme
20.10.2014. Novigrad Podravski GRAMINEA (G-1) Trg Matije Gupca 2 8.00-11.00
23.10.2014. Gola Općinsko skladište Augusta Šenoe 8.00-12.00
28.10.2014. Sv. P. Orehovec Poljocentar d.o.o. Sv. P. Orehovec 126 8.00-11.00
30.10.2014. Đelekovec Agro Gorup d.o.o. Palih boraca 1 8.00-11.00
2.12.2014. Koprivnica Reciklažno dvorište Adolfa Daničića bb 8.00-12.00
4.12.2014. Križevci Poljocentar d.o.o. Nikole Tesle bb 8.00-12.00
9.12.2014. Đurđevac GRAMINEA (G-27) Kolodvorska 19 8.00-11.00

 

Kako čitavi projekt financiraju članovi CROCPA EKO MODEL-a, sakuplja se samo ambalaža tvrtki: Agroteks, AgroChem-Maks, BASF, Bayer, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Pinus Agro, Syngenta Agro. Posjednici otpada ne snose nikakve troškove prilikom vraćanja prazne ambalaže.

Međutim, ako koristite zaštitna sredstva drugih proizvođača/uvoznika, trebate im se obratiti kako bi vam osigurali povrat ambalaže. Na lokacijama se neće prihvaćati ambalaža nečlanova Udruge i projekta (npr. Herbos d.d. u stečaju).

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr