Rješenje – za zahvat dogradnje i povećanja kapaciteta farme Đuranec nije potrebno provesti PUO postupak

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi PUO (procjene utjecaja zahvata na okoliš), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je donijelo Rješenje da za zahvat dogradnje i povećanja kapaciteta farme za tov svinja Đuranec smještene na širem području Grada Križevci,  s 1200 na 1956 tovljenika, nije potrebno provesti PUO postupak.

Rješenje (pdf)

Ana List, prof.biol.,
Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode