Rješenje – Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica – Koprivnički Ivanec

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na svojim je službenim  stranicama (www.mzopu.hr) 5. svibnja  2011. objavilo Rješenje o prihvatljivosti  za okoliš zahvata izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica – Koprivnički Ivanec, nositelja  zahvata, tvrtke Piškornica d.o.o. . U privitku članka nalaze se i odgovori na primjedbe  iznesene tijekom javne rasprave održane u Koprivnici i Koprivničkom Ivancu dana 15. veljače 2011. izrađeni od strane izrađivača Studije utjecaja na okoliš, tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA iz Zagreba.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

Rješenje

Odgovori na primjedbe s javne rasprave