Rješenje Prethodne ocjene za zahvat konverzije degradirane šume u Općini Podravske Sesvete

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata, Ivan Bratanović, Braće Radića 15, 48363 Podravske Sesvete u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

RJEŠENJE

I. Planirani zahvat konverzije degradirane šume u G.J. Kloštar Podravski-Pitomača na k.č.br. 4318 i 4352 u k.o. Podravske Sesvete na području Općine Podravske Sesvete, nositelja zahvata Ivan Bratanović, Braće Radića 15, 48363 Podravske Sesvete, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode