Rješenje Prethodne ocjene za zahvat izgradnje šumskih cesta Kalnik – Borje i Kalnik – Kamešnica na području Općine Kalnik

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, 48269 Kalnik u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat, rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu prve dionice Kalnik – Borje na k.č.br. 2391, 280/3, 280/2, 280/1, 279, 283 (1911, 1637/1, 1637/2 i 1915/1) u k.o. Kalnik (Borje) i druge dionice Kalnik – Kamešnica na k.č.br. 2014/297, 2014/235, 2014/219, 2014/324, 2014/260, 2014/256, 2014/255, 2014/254, 2014/253, 2014/218, 2014/217, 2014/216 u k.o. Kalnik, nositelja zahvata Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, 48269 Kalnik, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode