Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata uvođenja strane vrste u prirodu – sadnja sadnica Paulownia sp., nositelja zahvata BASA 505 d.o.o., Javorovac 33, 48325 Novigrad Podravski

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata BASA 505 d.o.o.,  Javorovac 33, 48325 Novigrad Podravski u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat uvođenja strane vrste u prirodu – sadnja sadnica Paulownia sp., nositelja zahvata BASA 505 d.o.o., Javorovac 33, 48325 Novigrad Podravski, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Cijelu rješenje možete vidjeti ovdje.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode