Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu sanacije klizišta na željezničkoj pruzi M201 Dugo Selo- Botovo u km 524+232 u Općini Drnje, investitor HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 5. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13), a povodom zahtjeva nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi

RJEŠENJE

Planirani zahvat sanacije klizišta na željezničkoj pruzi M201 Dugo Selo – Botovo u km 524+232, k.č.br. 2368, k.o. Drnje, nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, prihvatljiv je za ekološku mrežu. Cijelo rješenje možete vidjeti OVDJE.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode