Rješenje OPUO postupka – Uređenje sliva Obuhvatnog kanala Đurđevac, podsliva vodotok Sit na području Grada Đurđevca