Rješenje OPUO postupka: Revitalizacija rukavca na lijevoj obali rijeke Drave u Općini Ferdinandovac između rkm 184+850 i 186+800 na kčbr.2163 i 2167 u k.o. Ferdinandovac, Hrvatske vode, Zagreb

U privitku se nalazi tekst Informacije i EZO

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode