Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode – Procjena utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka u istražnom prostoru Mekiš

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje povodom zahtjeva nositelja zahvata GRANULATI-DRAVA d.o.o.  iz Podravskih Sesveta, Ivana Mažuranića 8, za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka u istražnom prostoru Mekiš u općini Podravske Sesvete.

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode – Procjena utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka u istražnom prostoru Mekiš u općini Podravske Sesvete u cijelosti možete otvoriti i pročitati OVDJE

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode