Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode – Procjena utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Ledveničko polje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje povodom zahtjeva nositelja zahvata Lipec d .o.o.  iz Koprivnice, Ulica  Rudolfa Horvata 64, za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Ledveničko polje u općini Rasinja.

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode – Procjena utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Ledveničko polje u cijelosti možete otvoriti i pročitati OVDJE

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode