Rezultati upisa u prvi razred srednjih škola nakon prvog upisnog kruga ljetnog upisnog roka šk. god. 2010./2011.

Rezultati upisa u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije nakon prvog upisnog kruga ljetnog upisnog roka šk. god. 2010./2011.

– vidi u privitku dokumente