Rezultati projekta Green Partnerships prezentirani u OŠ Grigor Vitez

U sklopu Green Partnerships projekta 27. svibnja 2015. godine održan je 4. sastanak Lokalne akcijske grupe u prostorijama Osnovne škole „Grigor Vitez“, Sveti Ivan Žabno. Sastanku su prisustvovali predstavnici Osnovne škole, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije te predstavnik projektanata. Zgrada je izgrađena prije 38 godina, te zbog nedostatnog održavanje trenutno ne zadovoljava energetske standarde. Iz tog razloga, izabrana je za jedan od akcijskih planova Green Partnerships projekta preko kojega je izrađena tehnička dokumentacija za njezinu energetsku obnovu.
Prvi korak izrade dokumentacije podrazumijevao je arhitektonski snimak postojećeg stanja s obzirom da izvedena izgradnja nije odgovarala originalnim arhitektonskim nacrtima. Izvršen je energetski pregled zgrade te je izrađen energetski certifikat i izvješće o energetskom pregledu, čime je utvrđeno da zgrada škole spada u G razred potrošnje energije. Predložene su određene mjere poboljšanja energetske učinkovitosti detaljnije razrađene u glavnom projektu. Predviđena je obnova fasade i postavljanje toplinske izolacije na zidove (povrat investicije – 5,8 god.); postavljanje kamene vune na tavan (povrat investicije – 3 god.); zamjena stolarije (povrat investicije – 5,1 god.) te zamjena rasvjetnih tijela (povrat investicije – 12 god.). Također, nakon provedbe ovih mjera, kojima bi zgrada prešla u energetski razred C, isplativa bi bila i ugradnja novih plinskih kondenzacijskih kotlova.
Ova dokumentacija početna je točka i poticaj za daljnja ulaganja u energetsku učinkovitost škole. Osim financijskih ušteda koje će biti ostvarene provedbom projekta energetske obnove, najveći doprinos je i širenje znanja, podizanje svijesti o važnosti pravilnog korištenja energije te promjena ponašanja kod mlađih generacija.
Na kraju sastanka ravnatelj Zavoda uručio je ravnateljici škole Arhitektonski snimak postojećeg stanja, Izvješće o energetskom pregledu i Energetski certifikat te Glavni projekt poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Osnovne škole „Grigor Vitez“, Sveti Ivan Žabno. Također, svim učenicima podijeljeni su prigodni pokloni, eko-bojice Green Partnerships projekta.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.