Rezultati Natječaja za dodjelu subvencija/donacija za zaštitna sredstva za sprječavanje štete od divljači u 2020. godini

Na temelju provedenog javnog Natječaja za dodjelu subvencija/donacija za zaštitna sredstva za sprječavanje štete od divljači u 2020. godini KLASA: 323-01/20-01/8, URBROJ: 2137/1-04/11-20-1 od 16. srpnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), objavljenog 20. srpnja 2020. godine u Podravskom listu i na web stranici Koprivničko-križevačke županije i zatvorenog 20. listopada 2020. godine, Koprivničko-križevačka županija dodjeljuje 13.607,15 kuna za zaštitna sredstva za sprečavanje šteta od divljači.

Na Natječaj su pristigle 3 prijave.

Sukladno Natječaju Povjerenstvo za dodjelu subvencije/donacije za zaštitna sredstva za sprečavanje šteta od divljači donosi Listu za dodjelu sredstava:

  1. Ivan Jug
  2. Marija Ban
  3. Greenbird Medical d.o.o.

Javnom objavom ove Liste za dodjelu sredstava na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije svi prijavitelji se smatraju obaviješteni o rezultatima Natječaja.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMINALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU