Rezultati Natječaja za dodjelu potpore/donacije za zaštitna sredstva za sprječavanje šteta od divljači u 2021. godini

Na temelju provedenog javnog Natječaja za dodjelu potpore/donacije za zaštitna sredstva za sprječavanje šteta od divljači u 2021. godini KLASA: 323-01/21-01/11, URBROJ: 2137/1-04/11-21-3 od 21. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), objavljenog 26. srpnja 2021. godine u Podravskom listu i na web stranici Koprivničko-križevačke županije i zatvorenog 26. listopada 2021. godine, Koprivničko-križevačka županija dodjeljuje 29.166,74 kuna za zaštitna sredstva za sprečavanje šteta od divljači.

Na Natječaj je pristiglo 7 prijava.

Sukladno Natječaju Povjerenstvo za dodjelu potpore/donacije za zaštitna sredstva za sprečavanje šteta od divljači donijelo je Listu za dodjelu sredstava:

  1. OPG Gojković Anka
  2. Grubić Slobodan
  3. Jug Ivan
  4. Željko Piskač
  5. Ivančić Danijel
  6. Nikola Hanžek
  7. Danica Podravac

Javnom objavom ove Liste za dodjelu sredstava na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije svi prijavitelji se smatraju obaviješteni o rezultatima Natječaja.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMINALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU