Rezultati državnih natjecanja OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica

Bližimo se kraju školske godine, a time i školskim natjecanjima. Učenici osnovne škole „Đuro Ester“ ostvarili su veliki uspjeh na održanim natjecanjima.

Na državnim natjecanjima našu školu je predstavljalo ukupno 18 učenika. Učenici su sudjelovali na državnom natjecanju iz fizike, matematike, geografije, Ekološkog kviza Lijepa naša, natjecanju Mladih tehničara, te na smotri u projektima iz područja Nacionalnih programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, a uskoro će biti sudionici i državnog natjecanja iz astronomije kao i natjecanja – izložbe iz likovne kulture.

Čestitamo svim učenicima na uspjehu i plasmanu na državno natjecanje. Čestitke i njihovim mentorima i želimo im nastavak uspješnog rada!

 

Predmet

 

Učenici koji su ostvarili plasman na

državnom natjecanju

Mentori

Mladi tehničari

Doria Čavljak, 5.a

Mario Matić,7.e

 

Tijana Martić

Fizika

Ivan Orehovec, 8.c

 

Blaženka Androlić-Pošta

Matematika

David Prelogović, 8.c

 

Božena Banek

Geografija

Luka Klinčić, 7.c

 

Dubravka Vajdić

 

Ekološki kviz

Lijepa naša

Benjamin Dora Biršić, 5.d

Matea Eršetić, 6.d

Paula Kiš, 7.e

Dorotea Bardek Šašek, 8.c

 

 

Ana Marija Bobovčan

i

Mišela Lokotar

 

 

Smotra u projektima iz područja Nacionalnih programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Lorena Plavišić

Ana Sikavica,

Ivan Kučan,

Lucija Đaković, 3.r

 

 

Biserka Knez

 

Dorotea Bardek Šašek,8.c

Karlo Kekez, 8.c

Ana Tonklin, 8.c

Lovro Gajski, 8.e

 

 

Ana Marija Bobovčan

i

 Mišela Lokotar

Izložba iz likovne kulture

 Mateo Šulj, 8.e

Vesna Lilek

Astronomija

Filip Triplat, 5.a

 

Jasminka Fanuko-Polančec

mr. Sanja Prelogović, ravnateljica