Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica – javno izlaganje

Sutra, u utorak 15. veljače održat će se dva javna izlaganja o „Studiji o utjecaju na okoliš Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica – Koprivnički Ivanec“ nositelja zahvata tvrtke Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 2, upućene na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Prvo izlaganje održati će se s početkom u 16 sati u Gradu Koprivnici, Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1/I te, istog dana, s početkom u 18 sati u Općini Koprivnički Ivanec u Društvenom domu. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i Općine Koprivnički Ivanec, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.
Javni uvid traje još do kraja tjedna te je pisana mišljenja i primjedbe na Studiju moguće upisati u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju u Gradu i Općini ili poslati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode