Raspisani natječaji za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte zaštite okoliša

Temeljem Financijskog plana za 2008 godinu kao i Programa rada Fonda za 2008 godinu raspisani su natječaji za korištenje sredstava, dodjelu zajmova, subvencioniranje kamata i financijsku pomoć radi ulaganja u projekte i programe iz područja zaštite okoliša:

 1. Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi financiranja programa i projekata u području zaštite okoliša 
 2.  
  1. Oporaba otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada
  2. Poticanje čistije proizvodnje
  3. Smanjenje emisija štetnih plinova u okoliš
  4. Poticanje održivog razvoja ruralnog prostora
  5.  
 3. Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi financiranja programa i projekata u području zaštite okoliša za sanaciju divljih odlagališta.
 4.  
 5. Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi financiranja programa i projekata u području zaštite okoliša za kupnju kanti, kontejnera, zelenih otoka i press kontejnera (rolo kontejnera).
 6.  
 7. Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi financiranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije :
  1.  
  2. Projekti energetske učinkovitosti
  3. Projekti obnovljivih izvora energije
  4. Projekti održive gradnje
  5. Projekti čistijeg transporta

Navedeni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br:81/08 i na web stranicama: www.fzoeu.hr. Spomenuti natječaj traje 60 dana od dana objave u Narodnim novinama, od  14.7.2008.godine. Pravo na sredstva Fonda sukladno ovome Natječaju mogu ostvariti trgovačka društva, trgovci pojedinci, druge pravne osobe i obrtnici te jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave koji ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuj Natječaj.

Sve detaljne informacije, upute kao i potrebni prijavni obrasci se nalaze na službenim stranicama Fonda (www.fzoeu.hr) kao i u Pododsjeku za zaštitu okoliša Koprivničko – križevačke županije (tel: 048/658-133 i 048/658-115).

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osnovan je početkom 2004. godine, na temelju Zakona o zaštiti okoliša te se osniva radi osiguranja dodatnih sredstava za financiranje projekata, programa i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša.