Raspisani natječaji Fonda za sufinanciranje projekata iz područja energetske učinkovitosti i eko-vožnje

U tijeku su natječaji koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) raspisao i koji su objavljeni na službenim stranicama Fonda i u „Narodnim novinama“ br. 153/13 od 18. prosinca 2013. godine. Natječaji su otvoreni za prikupljanje projekata 60 dana odnosno do 17. veljače 2014. godine.

1. Natječaj za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, projekata, programa i drugih aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

  • Korisnici sredstava: pravne osobe i obrtnici
  • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone (01): 5391-848 (Ivan Ćutić), 5391-957 (Tomislav Ćosić), 5391-968 (Pero Vukić) i 5391-907 (Nikola Blažeković) te slanjem e-upita na adresu oirs-natjecaj@fzoeu.hr i u sjedištu Fonda.

2. Natječaj za trgovačka društva i obrte za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja edukacije vozača o elementima eko-vožnje.

  • Korisnici sredstava: trgovačka društva i obrti
  • Za dodatne informacije kontaktirati na telefon (01) 5391-962 (Filip Brkljača), slanjem upita na e-adresu: filip.brkljaca@fzoeu.hr, te u sjedištu Fonda.

3. Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu.

  • Korisnici sredstava: jedinice lokalne samouprave sa statusom grada
  • Dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita e-poštom na adresu: gospodarenje_energijom@fzoeu.hr te u sjedištu Fonda.

Navedene natječaje sa popratnim prijavnim obrascima, detaljnim uputama i popisom sve potrebne dokumentacije, možete skinuti sa službenih internet stranica Fonda (www.fzoeu.hr).

Aktualnim raspisanim Natječajima potiče se znanstveni rad kroz sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih projekata kao i kroz izradu programa i razradu primjenjivih mjera energetske učinkovitosti u gradskom prometu čija bi primjena rezultirala smanjenjem potrošnje primarne energije te smanjenjem emisija ugljičnog dioksida i ostalih štetnih plinova, osiguravajući održivost gradskog prometnog sustava. Ujedno se naglašava važnost eko vožnje koja se može okarakterizirati kao pametan i učinkovit stil vožnje koji na najbolji način koristi pogodnosti modernih tehnologija u prometu, te istovremeno povećava njegovu sigurnost. Kao jedna od važnih komponenti održive mobilnosti, eko-vožnja značajno doprinosi zaštiti okoliša i smanjenju emisija štetnih plinova.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije