Raspisani javni pozivi za sufinanciranje pripreme dokumentacije za pripremu EU projekata općina i gradova

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren raspisao je javne pozive za kapitalne projekte „Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije do građevinske dozvole za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave“ i „Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije projekata JLS za apliciranje na izvore bespovratnih sredstava fondova EU“.

Korisnici sufinanciranja za ova dva kapitalna projekta su općine i gradovi s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine (do 50% nacionalnog prosjeka razvijenosti), II. skupine (od 50% – 75%) i III. skupine (od 75% do 100%). Jedinice lokalne samouprave se prema tome pozivaju da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje.

Projektom sufinanciranja izrade projektno tehničke dokumentacije se potiče izrada projektno-tehničke dokumentacije do građevinske dozvole, kako bi se potaklo JLS da pripremaju projekte za buduće financiranje u okviru programa Europske unije ili nacionalnih izvora financiranja.

U 2014. godini sufinancirati će se 30% troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu EU projekata i to za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine do 50.000,00 kuna, za II. skupinu do 40.000,00 kuna, te za III. skupinu maksimalno do 30.000,00 kuna.

Projektom sufinanciranja izrade popratne dokumentacije se potiče izrada dodatne dokumentacije potrebne za prijavu projekata na natječaje za korištenje sredstava strukturnih fondova EU (studije izvodljivosti s analizom troškova koristi i sl.).

U 2014. godini sufinancirati će se 30% troškova izrade popratne dokumentacije projekata i to za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine do 30.000,00 kuna, za II. skupinu do 25.000,00 kuna i  20.000,00 kuna za JLS III. skupine razvijenosti.

Prednost kod dodjele sredstava imat će JLS s nižom vrijednošću indeksa razvijenosti, te projekti koji doprinose stvaranju dodane vrijednosti i razvoju gospodarstva, unapređenju osnovne komunalne infrastrukture, te poboljšanju društvenog života.

Sve ostale informacije, kao i potrebna dokumentacija i obrazac zahtjeva, mogu se vidjeti putem javnog poziva koji je raspisan na internet stranicama Županije (http://arhiva.kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/), a javni poziv će općinama i gradovima biti dostavljen i elektronski.

Informacije o javnim pozivima također se mogu dobiti i neposrednim upitom u Odsjeku za međunarodnu suradnju i EU fondove (tel. 658-120).

 Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove