Raspisan natječaj MZOPU – nevladine udruge 2009. godina

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je raspisalo natječaj za predlaganje projekata udruga u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2009. godinu. Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti koji se odnose na prioritetna područja zaštite okoliša i prostora, utvrđenih na temelju stanja okoliša u RH i preuzetih međunarodnih obveza, te su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni.

Natječaj je objavljen u Vjesniku 18. veljače 2009. godine i na službenim stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr).

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 20 dana od dana objave natječaja. Uz original prijave potrebno je priložiti i pet kopija (ukupno šest) tražene natječajne dokumentacije, s kompletnim prilozima, isključivo poštom, uz napomenu «Za natječaj projekata udruga» i poslati na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb.

Prilog: