Raspisan javni poziv za financiranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran

Danas je raspisan prvi ovogodišnji javni poziv za financiranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran. Javni poziv će biti otvoren od 1. do 31. ožujka 2016. Dodjeljivat će se maksimalno do 4000 eura za prihvaćene zajedničke projekte u okviru Saveza, te do 5000 eura za pripremu i sufinanciranje EU projekata.

Na javni poziv moći će se javiti organizacije koje provode međunarodne projekte u koje su uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/zemlje članice Saveza. Detaljnije informacije o uvjetima koje projekti moraju zadovoljavati da bi bili prihvatljivi mogu se pronaći u Smjernicama za provedbu projekata financijski podržanih od strane Saveza Alpe Jadran (Implementation Guidelines for Projects Financially supported by the AAA), objavljenima u prilogu obrasca projektne aplikacije.

Popunjeni aplikacijski obrasci se podnose odgovarajućim tematskim koordinacijskim točkama – TCP (popis TCP-a je priložen uz aplikacijski obrazac), koje će nakon završetka javnog poziva razmatrati projekte. Konačna odluka o financiranju bit će donesena na sjednici Upravnog odbora Saveza 28. travnja 2016.

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije na području Koprivničko-križevačke županije koje planiraju provedbu projekta koji je u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran da pravovremeno prijave projekt. Aplikacijski obrazac priložen je niže uz ovu najavu.

Sve udruge građana koje ostvare financiranje svojih projekata sredstvima Saveza, moći će ostvariti i sufinanciranje od strane Koprivničko-križevačke županije, za što je već otvoren javni poziv i može ga se pronaći ovdje: http://arhiva.kckzz.hr/javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata-udruga-u-2016-godini-ugovorenih-u-okviru-natjecaja-saveza-alpe-jadran/.

Detaljnije informacije zainteresirani mogu dobiti u Odsjeku za međunarodnu suradnju i europske fondove na broj telefona 220-347 ili e-mail medjunarodna.suradnja@kckzz.hr.

Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove